Dasar Privasi

Halaman ini menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh anda kepada Wanys Food apabila menggunakan laman web ini.

MAKLUMAT YANG DIKUMPUL

Tiada maklumat peribadi dikumpul semasa anda melayari laman web ini kecuali maklumat yang dikemukakan menerusi pembelian produk di laman web ini. Maklumat tersebut digunakan untuk menyokong pembelian produk yang anda lakukan menerusi laman web ini. Maklumat ini juga boleh didedahkan kepada kakitangan kami dan pihak ketiga yang terlibat dalam menyelesaikan transaksi anda (penyedia kad kredit, khidmat penghantaran) ketika melayari laman web ini.

COOKIES

Cookies yang dihasilkan oleh pelayan web hanya akan digunakan untuk mengumpul maklumat bagi mengenal pasti layaran anda yang akan datang. Cookies ini tidak akan merekodkan data secara kekal dan tidak juga disimpan di dalam pemacu keras komputer anda. Ianya akan dipadam sebaik sahaja anda meninggalkan laman web ini.

PERKONGSIAN MAKLUMAT PERIBADI DAN TEKNIKAL

Maklumat peribadi anda hanya akan dikongsi jika diperlukan untuk melengkapkan pesanan yang dibuat (mengemukakan alamat kepada pihak ketiga untuk tujuan penghantaran). Kami akan mendedahkan maklumat anda untuk melindungi hak perundangan kami jika maklumat tersebut berkaitan dengan kelakuan berbahaya dan ancaman di mana WANYS FOOD merasakan tindakan tersebut perlu dilakukan untuk (1) mematuhi kehendak undang-undang atau terikat dengan arahan kerajaan, mahkamah dan proses perundangan ke atas WANYS FOOD atau (2) untuk melindungi dan mempertahankan harta dan hak WANYS FOOD, pengguna laman web dan orang awam. Ini termasuklah bertukar maklumat dengan agensi lain dan organisasi untuk tujuan perlindungan penipuan dan perlindungan risiko kredit. Jika wanysfood.com.my memfailkan kebankrapan atau menyertai syarikat lain, kami akan berkongsi maklumat yang anda berikan kepada pihak ketiga atau berkongsi maklumat peribadi dengan syarikat yang kami sertai.

PAUTAN

Laman web ini mungkin mempunyai pautan kepada laman web lain. WANYS FOOD tidak bertanggungjawab kepada amalan privasi atau kandungan laman web berkenaan. Polisi Keselamatan dan Privasi ini hanya termaktub kepada maklumat yang dikumpul oleh WANYS FOOD.

KESELAMATAN

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

PERSETUJUAN ANDA KEPADA POLISI INI

Dengan menggunakan laman web WANYS FOOD ini, anda menyatakan persetujuan kepada Polisi Keselamatan dan Privasi ini. Kami mungkin akan menukar polisi ini dari semasa ke semasa di mana ia merupakan tanggungjawab anda untuk menyemaknya.